HÌNH ẢNH LỚP HỌC

LẬP THÂN KHỞI NGHIỆP

 Cty MOBILE APP

TỎ BẢN THÂN - NÂNG ĐỘI NHÓM

 Cty VINALINKS GROUP

NÂNG CAO KỸ NĂNG GIAO TIẾP & LÀM VIỆC NHÓM 

Đội nhóm DAI-ICHI LIFE THỦ ĐỨC 2

>